Systemy informacyjne

Informowanie kilkuset, a nawet kilku tysięcy uczestników dużych kongresów i konferencji to nie lada orzech do zgryzienia dla organizatorów. Aktualny program, ważne komunikaty, informacje o imprezach towarzyszących czy filmy promocyjne partnerów konferencji mogą być łatwo dostępne dla wszystkich dzięki zastosowaniu zaprojektowanego przez nas, Systemu Informacji Kongresowej, działającego w oparciu o monitory rozmieszczone na terenie eventu.

Jak działa system informacji kongresowej

 • Monitory najczęściej znajdują się przed wejściami do sal, w których trwają obrady
  Wielkość ekranów i układ przestrzenny jest dostosowany do wymagań organizatora.
 • Każdy z monitorów może być sterowany niezależnie i wyświetlać co innego
  Przykładowo szczegółowe programy sesji toczących się w poszczególnych salach. Programy te prezentują szczegóły dotyczące tytułów i autorów aktualnie trwającego wykładu, informacje o wykładach zakończonych, oczekujących oraz tytułach kolejnych sesji.
 • Informacje mogą być wyświetlane w kilku językach
 • Aktualizacja informacji i dodawanie komunikatów odbywa się na bieżąco
  W każdej chwili na dane wyświetlane na wszystkich bądź wybranych monitorach może zostać nałożony pasek z ważnym komunikatam od organizatorów tzw. ticker.
 • Szatę graficzną wyświetlanych materiałów uzupełniamy o wymagane elementy
  Projektujemy według Państwa potrzeb lub istniejące projekty uzupełniamy o logotypy partnerów i sponsorów.