Mapping 3D

Znany również pod pojęciem architectural mapping, 3D projections on building, jest to rodzaj projekcji, w której jako ekran wykorzystuje się różnego rodzaju obiekty. Obraz wyświetlany na tych przedmiotach wykorzystuje ich przestrzenną strukturę i tworzy efekt projekcji trójwymiarowej. Najbardziej popularna forma mappingu 3D kojarzy się z projekcjami na budynkach ale nie jest to jedyne miejsce wykorzystania tej techniki. Jako podłoże projekcyjne mogą służyć samochody, elementy scenografii i promowane produkty.

Mapping interaktywny

Każdy pokaz mapowania trójwymiarowego może zostać wzbogacony o interakcję, która sprawia, że uczestnicy pokazu mają wpływ na projekcję. Nasza firma tworzy aplikacje, które umożliwiają interaktywne gry i zabawy np. sterowanie mappingiem przy pomocy gestów, z wykorzystaniem profesjonalnego kontrolera ruchu. Aplikacje te są ciągle rozbudowywane – sukcesywnie wprowadzamy w nich nowe funkcjonalności w oparciu o potrzeby Klientów.

Nasza oferta

Przygotowanie i kompleksowa obsługa typowego eventu z wykorzystaniem tej technologii składa się z kilku etapów:

  • Wybór obiektu, na którym odbędzie się projekcja i ustalenie jej warunków,
  • Przygotowanie scenariusza projekcji,
  • Przygotowanie wyświetlanego materiału (animacje w tym 3D, filmy),
  • Skomponowanie ścieżki dźwiękowej,
  • Dobór projektorów o odpowiedniej mocy światła i optyce,
  • Projekcja próbna,
  • Poprawki w materiale,
  • Projekcja finalna.