Głosowania interaktywne

Jak przykuć uwagę uczestników konferencji, szkolenia czy prezentacji nowego produktu?

W tym celu stworzyliśmy system do głosowań i testów, dzięki któremu zainteresowani mogą nie tylko uczestniczyć w tradycyjnych sondażach ale w ramach tzw. głosowań interaktywnych swobodnie dyskutować, opiniować poruszane kwestie lub testować swoją wiedzę.

Oprócz klasycznych pytań sondażowych, w których prowadzący zadaje pytanie i prosi o głosowanie na jedną z kilku odpowiedzi, możliwe są inne scenariusze wykorzystania naszego systemu np.:

 • Ocenianie
  Prowadzący podczas spotkania prezentuje kilka sposobów rozwiązania problemu i prosi o jego ocenę. Na koniec wyświetlana jest średnia ocen dla każdego z rozwiązań w kolejności od najwyższej (mogą być wyświetlone trzy najlepiej oceniane rozwiązania). W ten sposób uczestnicy oceniają również samych prowadzących – organizator konferencji może ogłosić konkurs, nagradzając autorów najlepszych prezentacji.
 • Test z nagrodami
  Nagradzane są osoby, które zdobyły największą ilość punktów. Istnieje możliwość zorganizowania konkursu typu kto pierwszy ten lepszy – w tym przypadku zwycięża ten, kto udzielił poprawnej odpowiedzi w najkrótszym czasie.
 • Porównywanie opinii przed i po prezentacji
  Prowadzący może zadać serię pytań przed swoim wystąpieniem i powtórzyć je tuż po jego zakończeniu – dobry sposób na sprawdzenie skuteczności prezentacji.

Zalety systemu do głosowań i testów

 • Istnieje możliwość dowolnych modyfikacji dzięki zastosowaniu zaprojektowanego przez nas oprogramowania
  Dostosowanie formy graficznej prezentacji wyników, tak aby była spójna z oprawą całości wydarzenia, dodawanie nowych funkcjonalności, pełna personalizacja sposobu prezentowania wyników głosowania/quizu. Podczas quizów i konkursów możemy również tworzyć skomplikowane efekty np. wirtualne podium, na którym będą wyświetlane zdjęcia liderów wraz z punktacją aktualizowaną w czasie rzeczywistym.
 • System nie wymaga wcześniejszego przygotowania pytań w specjalnym formacie
 • Uczestnik ma możliwość spontanicznego zadawania pytań i opiniowania
 • Opcja korzystania z różnych rodzajów głosowań
  Przykład stanowią głosowania, w których użytkownik wybiera kilka odpowiedzi, a liczba odpowiedzi nie jest ograniczona.
 • Możliwość wyboru typów odpowiedzi na pytanie – przykłady:
  Tak/Nie
  Prawda/Fałsz
  Liczbowa (liczba o dowolnej długości)
  Liczbowa wiele wyborów (od 0-9)
  Literowa jeden wybór (od A do F)
  Literowa wiele wyborów (od A do F)
  Słowna
  Ocena (różne skale ocen)
 • Umożliwia identyfikację użytkowników
 • Czytelność i intuicyjność
  Wyświetlacz LCD pilota do głosowania na bieżąco pokazuje informacje.